Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
centka
6877 32db 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viafreakish freakish
centka
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viaankaottak94 ankaottak94
centka
3563 09c3 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
centka
SŁUCHAJCIE WSZYSCY!
W roku 2015 ktoś kazał mi zrobić coś dla siebie. Napisze książkę. Nie mówię, że ją wydam i będę sławna, ale napisze. Będzie to plik na moim komputerze i pewnie wrzucę to w sieć w sylwestra 31.12.2015. 
Pomóżcie mi. Ja to zrobię, ale jeśli chcecie wziąć w tym udział - wyślijcie mi coś. Piosenkę z inspiracją. Dlaczego jest to inspiracja. Wyślijcie mi wasz ulubiony wiersz. Napiszcie wiersz i wyślijcie go do mnie. Podpiszę was. 
Inspirujcie mnie przez cały rok, proszę was. Zostawiam mojego maila i mam nadzieję, że będzie odzew. 
Udostępniajcie to.
Jest pierwsza w nocy i chcę robić coś, w końcu. Nie pozwólcie mi skończyć u psychiatry, na lekach, po których będzie mi wszystko jedno. 
W roku 2015 niech nie będzie wszystko jedno.
ge.nuine@o2.pl
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viavstane vstane
centka
Jeśli na czymś Ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują...
Reposted fromitter itter viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl